Vil du bli psykolog?

Er du i fasen hvor du skal velge vei i utdanning?
Hva vil du jobbe med etter endt utdanning? Hvilke mål har du?

Flere har spurt meg om hvordan det er å jobbe som psykolog.
«…Passer det for meg?» tenker noen.

Er det dit kompasset ditt peker?

Vel, hvis du vurderer psykologstudiet er du ikke alene. Det er et av de mest populærere studiene i Norge for tiden. Kunnskap om menneskets tanke-, følelses- og atferdsliv er i vinden. Kunnskap om indre dynamikk og relasjonell dynamikk. God kommunikasjon. Med ord og kropp. Psykologisk kunnskap benyttes i organsisasjoner, idretten, skolen, sykehusene- for å nevne noen.

Studiet
For å få autorisasjon som psykolog må du gå profesjonsstudiet i psykologi. Det er tilbudt i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Som psykolog har man også mulighet til å gå videre med forskning, med for eksempel mål om doktorgrad. Det er også mulighet å være konsulent, jobbe i organsiasjoner som organsisasjonspsykolog, i fengsel, i helsedepartementet, med somatiske smerter på smerteklinikk, med mere. Det er mulig å skrive om faget i bøker, media og annet, men det er ikke veldig enkelt å få slike jobber. Journalistikk eller undervisningsutdanning (lærer, lektor) kan jo heller vurderes hvis formidling er hovedønske.

Det er en flaskehals å komme inn på studiet. Det er karakterer fra videregående som gjelder i Oslo, mens Bergen og Tromsø vel også benytter seg av karakterer fra årsstudiet i psykologi fra Universitet. Så dersom du vil bli klinisk psykolog, eller egentlig er det tilstrekkelig å si psykolog (det er jo en beskyttet tittel), så gjelder det å være målrettet på videregående skole. Du trenger mange toppkarakterer, og også en del fag må inngå. Relevante fag er biologi, matematikk, kjemi, samfunnslære, historie, norsk. Når du først er inne på profesjonsstudiet er det ikke krav om å prestere på et visst nivå. Men studiet er proppfullt av kurs, innleveringer og praksis, så det er greit å ha en stor porsjon interesse for faget.

Første del av studiet består av mye grunnforskning på normalpsykologi og abnormal psykologi. Det blir viktig å bli kjent med forskningsmetode og statistikk, om utviklingspsykologiens forskning, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og bio/nevropsykologi. De siste årene av studiet rettes mer mot klinikk; dvs behandling av psykiske lidelser. Det blir undervisning og prøver om diagnostikk, etter ICD 10. Det blir praksis, hvor en selv opptrer i psykologrollen for første gang. Det blir klinikk på instituttet, hvor en har en klient over lengre tid, og benytter seg av video og båndopptaker for å få inngående veiledning på ens jobb, i gruppe med erfaren psykolog. Det blir å skrive hovedoppgave, embetseksamen og deretter…. hoppe ut i jobblivet.

Vel. Det er nyttig å tenke på veivalget. Hvorfor søker man ett fag og ikke et annet?
Og skal man tenke mer på utdanningens innhold, eller mer på hva man kan bruke den til i arbeidslivet?

Hva gjør man som utøvende psykolog
Innholdet i jobben som klinisk psykolog i helsevesenet, er å møte mennesker som søker hjelp. Hjelp til å forstå seg selv bedre, til å fungere bedre, få støtte og råd, jobbe med smertefulle hendelser/følelser, hjelp til å nå mål, komme ut av dårlige spiraler, med mere. Mange har plagsomme symptomer som hindrer dem til å leve et godt liv. Det kan være angst, les: frykt, kroppslig aktivering, og negative tanker. Det kan være nedstemthet, selvmordstanker, traumer, selvskading, relasjonelle vansker, søvnvansker, vansker med kropp og selvfølelse, vansker med selvhevdelse, vansker med tillit. Med mere.

De vil fortelle om noe som er vanskelig, og du vil måtte kartlegge problemene for å få et overblikk over hva pasienten søker hjelp og kan hjelpes med. Når du lander på en diagnose og plan for behandling i fellesskap med pasienten, vil en benytte et repertoar av metoder for å forstå plagene/symptomene og hjelpe pasienten til å håndtere dem bedre – ja, kanskje bli kvitt vanskene.

En benytter seg av de psykologiske metoder som til enhver tid er mest anerkjent til behandling av den type lidelse. Eller… det er det veilederen fra helsedirektoratet sier. I praksis har vel psykologer ulik kompetanse, en kan ikke ha alle metoder under huden. Det er mange fellestrekk i de terapeutiske metoder; i alle ligger et mål om en god arbeidsallianse- hvor pasient og behandler har staket ut en form for kurs, noen mål, og en ramme som inneholder hvor ofte en møtes, og over hvor lang tid.

Personlige betraktninger
Hvem passer som klinisk psykolog?
Er det noe for deg?
Er det verdt å jobbe rævva av deg for å komme inn?
Kan du like gjerne ta en bachelor, og kanskje etter hvert mastergrad, i psykologi?

Jeg….
Jeg har brukt lang tid på å skrive denne bloggteksten om psykologyrket.
Hvorfor? Når det vanligvis tar meg ca 10 minutter å skrive en ting jeg har tenkt ut… så plutselig… stopp.

Jeg tror det er fordi jeg er usikker på om mitt veivalg var det rette. Jeg ser for meg alternative veivalg, og lurer sånn på hvordan det ville vært for meg. Jeg blir nemlig litt mer alvorstynget enn jeg ønsker, på jobb. Latteren sitter løst, jeg liker å pynte meg litt, og jeg har mange flotte kolleger. Men… Det er dette med å jobbe med andres lidelse da… Er jeg robust nok? Er du? For den kliniske jobben er alvorspreget. Det sier seg nok selv.

Betraktninger om robusthet og sensitivitet
I tillegg til ønsket om å hjelpe, evne til kompleks tenkning og god oversikt over faget, er det to egenskaper jeg tenker er nyttige som kliniker. En god porsjon av både robusthet og sensitivitet.

Psykologyrket er en krevende arbeidsrolle å ha. Du skal romme andres følelser, ha evne til å sjonglere mange tanker på en gang og vurdere rette tiltak – ofte på egen hånd.

ROBUSTHET: Du bør tåle en støyt, tåle et visst nivå av konflikt, tåle smertefulle følelser og narrativer fra pasienter, og kunne gå hjem nokså i vater.

Men klart, det er grader for robusthet, for en bør ikke være «robot». Noe av det viktigste i en terapi er alliansen mellom pasient og terapeut. Allianse handler om at en føler seg møtt og forstått av psykologen, at det er en arbeidsallianse tilstede og at en jobber mot nokså felles mål. Allianse handler ofte om psykologens evne til å inntone seg pasienten. Lyttekvaliteten er viktig. Og det krever en viss finstemming av følelsessystemet. En sensitivitet.

Så jeg har landet på at sosial sensitivitet er viktig for utøvelsen av yrket. Og at derfor kan arbeidsdagene også være krevende, fordi en bruker seg selv i såpass stor grad. Av-knappen finnes dessverre ikke når dagen er over, og en viss risiko for utbrenthet og belastende praksis vil foreligge. Derfor viktig å tenke over i hvilken grad man er en person som «orker» å ta innover seg andres usikkerhet, ambivalens og smerte, og mestrer å «være der for en annen». Metodekunnskap hjelper på dette, en har masse verktøy, og er ikke en støtteperson, men følelsene kommer man nok ikke unna- hvis man er sensitiv av natur.

Har du hatt en tøff oppvekst, har du blitt vant til å være en hjelper, og føler det naturlig å gå videre den veien… er det verdt å ta et oppgjør med dette på forhånd. Kanskje søke veiledning i den fasen, og tenke om hjelperollen er noe du ønsker.

Det er en vektskål dette her Ikke lett å vite hva man skal studere…. Må du så må du, men jeg tror agendaen min her å være representant for psykologyrket med noe som ikke kommer frem i offentligheten. Psykologi er spennende og nyttig, et fag i evig utvikling, men yrkesutøvelsen nokså belastende. I helsevesenet i hvert fall….

Så hvis det som fanger deg mest er at psykologisk kunnskap om mennesket er interessant, så anbefaler jeg å prøve årsenheten først! Der får du masse kunnskap om faget. En stor smakebit på det store feltet. Jeg har lyst til å undervise på denne enheten, så kanskje vi sees en gang 🙂

Godt veivalg!

4 kommentarer til “Vil du bli psykolog?”

 1. Hei,

  Det er en utrolig viktig post du har laget her for oss som vurderer utdanning innen psykologi.
  Det er akkurat det du påpeker ved «robusthet» som jeg sitter å tenker mye på. Jeg ønsker å hjelpe mennesker, og er veldig opptatt av psykologisk kunnskap, men er kanskje mer interessert i planlegging og ledese av prosjekter enn klientbehandling.
  For å få tittelen psykolog i Norge må man jo gå profesjonsstudiet. Jeg har karakterene til å komme inn, men jeg er redd for at denne studieretningen blir geil i forhold til hva jeg ønsker å drive med. Det er jo snakk om 6 år med i høyeste gråd klinisk fokus. Bachelor og master er jo forskningsrettet, og det er ikke slik at jeg ser for meg selv som en forsker. Dessuten har jeg inntrykk av at bachelor og master i psykologi blir tilsidesatt av arbeidsgivere, og profesjonsstudenter blir prioritert uansett om det gjelder en klinisk situasjon, eller som rådgivning til organisasjoner el. lignende.
  Jeg er svært usikker på hva jeg bør gå videre med.. Lærer man nok om sosialpsykologi og prosjektarbeid etc. i profesjonsstudiet til å ta dette videre i arbeidslivet, eller er det så mye klinisk fokus at man sannsynligvis ender opp med å jobbe som klinisk psykolog etter endt utdanning?

  På forhånd takk.

  1. Hei du! Du er ikke alene om å respondere på denne, fått flere henvendelser på Mail og. Det er for meg viktig å si at utdanningen på langt nær er en kun klinisk utdanning. Fint å høre at du har gode resultater, slik at du har mange valgmuligheter fremfor deg. Det er viktig å tenke seg om nå, da dette er viktige valg. Jeg tror profesjonsutdanningen kan gi deg det du vil hvis du er bevisst dine valg på oppgaver (spes. Hovedoppgaven), arbeidspraksis-steder, og vurdere fordypning i organisasjonspsykologi siste periode av studiet. Profesjonsutdanningen er mere yrkesrettet enn andre samfunnnsvitenskapelige studier, og selv om man overraskende nok havner i «terapeut-båsen» i starten, har du mulighet etter noen år til å jobbe med andre ting. Men jeg skal være ærlig å si at «samfunnet» setter psykologene altfor mye i en behandler av psykisk lidelse bås – enn studiet skulle tilsi. Jobbene man får som nyutdannet er gjerne i helsevesenet, med ofte ganske tung arbeidsbyrde. Jeg ville kanskje valgt annerledes i dag, så som journalistikk, men ser samtidig at muligheter sakte men sikkert åpnes for meg fordi jeg jobber for det. Derfor, ja- du har rett- det blir en terapeut-bås, men siden du er så bevisst dine jobbønsker fra starten av tror jeg du vil kunne skaffe deg kontakter og jobbe målrettet i studiet mot det du ønsker. Jeg ønsker deg lykke til, og håper du benytter deg av yrkesrådgivere/karriereveildere på universitet og høyskole før valget tas. Kanskje de blindt rådgir deg mot profesjonsstudiet i psykologi, fordi de tror d er så lett å få god jobb, det er feil, men kanskje de kan gi deg relevante alternativ, slik at du kan veie valgene godt før det tas. Snakk med folk som har jobben du kunne tenke deg, og hør hvilken vei de har gått… Beste ønsker, Kristina

 2. Hei!

  For å komme inn på psykologistudiet tror jeg ikke det er særskilte fag en må ha, annet enn generell studiekompetanse. Det som blir viktig er å gjøre ditt beste i absolutt alle fagene, det er nemlig summen av karakterer som teller.
  Noen fag, så som matematikk, kan vektes mer enn andre (tilleggspoeng)- mener jeg å huske, og derfor lønne seg å ha i fordypning for å øke sluttsummen…dersom en kan klare en god karakter vel og merke. Og det kan man jo ofte, hvis en prioriterer skyhøyt. Men så spørs det om man klarer å prioritere skolen, i en tid som man gjerne også har masser av sosialt behov:-)

  Hvis jeg skal gi et råd, så er det å prioritere skolen høyt. Si fra til familie og venner at skole er viktig for deg for tiden, få dem på din side- jo flere hjelpere jo bedre! Men det betyr ikke å lese hele ettermiddagen. Effektiv studieteknikk handler mer om teknikk enn om tid. Så, ta deg tid til trening, filmkvelder og sosialt i helgene… innimellom jobbingen! God studering.

  PS! siden jeg ikke er helt inne i det du spør om, gå til skolens rådgiver og meld dine spørsmål! Der fins råd! Sjekk også universitetenes hjemmesider.

 3. Hvilke fag trenger man egentlig på videregående? Jeg skal søke vgs2 nå, og utrolig usikker på hvilke fag jeg skal ta med meg.. Går studiespes.

Det er stengt for kommentarer.