Sykt flink og sykt uflink

Det har vært mye debatt om kvinners sykefravær siste to uker.
Tallenes tale er imidlertid ikke klare. Sykefraværet til kvinner har faktisk gått ned. Men det er jo ikke så moro å diskutere. Det man har funnet er noe, det er at menns sykefravær har falt mer enn kvinners. Så det er altså blitt en kjønnsforskjell i sykefravær. Men noen liker å skape storm i vannglass. Og stormen i vannglasset kan være interessant i seg selv. Men det er fort å lage hypoteser som blir sannheter på folkemunne. Så man får vel bare følge med.

Mitt bidrag i «flink pike» debatten kan du lese i A-magasinet forrige fredag. En viktig definisjon av det mye brukte begrepet. For det er ikke slik at de smarte alltid er de flinke, og omvendt – men det kan henge sammen. Flink pike handler om mer, eller jeg vil si noe annet, enn å være dyktig, naturligvis. Hvis ikke ville man bare sagt «hun er dyktig». Det handler om et subjekt som opplever å ville prestere godt, og som «trigges» av å møte andres forventninger på en god måte. Flink bisk, sier vi til den lydige hunden. Flink pike, sier vi til den lydige pike. Eller gutt.

I terapi kan man derfor jobbe med å bli kjent med sin egen stemme og stole mer på den. Bli kjent med ulike muligheter, og bli kjent med at man må tenke selv ikke bare lystre. I terapi kan man jobbe med håndtering av at man har sensitive antenner til å innfri andres forventninger ved at man undersøker hvor oppmerksomheten er når man er på jobb, hjemme eller med venner. Er oppmerksomheten hos den andre? Er oppmerksomheten på hvordan klarte jeg meg? hvordan presterte jeg? eller er oppmerksomheten frittflytende og vekslende, og godt plantet i egne opplevelser og kropp? Symptomfokus i terapi kan handle om å forstå hvorfor man sover dårlig, har vondt i magen og kjenner seg sliten. I psykodynamikk er vi i tillegg opptatt av autonomikonflikter, der hvor egoets ønsker møter andres behov – og individet blir satt i «spenn».

skal jeg følge mitt eller ditt?
jeg tør ikke følge mitt.
hun henter pinnen
selv om hun ikke har halsbånd

Personlighetsmessig kan vi snakke om en blanding av høy samvittighetsfullhet (kontroll) og nevrotisissme (sårbarhet). Det er et godt trekk å være samvittighetsfull, og det kan være en styrke å være sårbar. Bestselgere verden over har vist dette, med titler som: la sårbarhet bli din styrke, sensitiv og sterk, med mere.
For å si det sånn, så er det jentene som troner høyest på kaka i videregående skole. Det lønner seg å stå opp om morgenen, drives av gode prestasjoner og lærelyst. Det lønner seg å ha mål for ens liv, ikke bare mål for å runde neste dataspill-serie. Mange gutter strever med dette indre drivet som gjør at man kommer seg opp og frem. Mange gutter blir sykt uflinke – altså syke av å ikke mestre kravene samfunnet stiller. Det er nokså snudd på hodet, i debatten er det ikke? Man kan altså bli sykt flink og sykt uflink.

Oppskriften?
Det fins ikke 1 oppskrift. Men det fins gode prosesser som du kan sparke i gang i din egen bevissthet.
– Bli kjent med den indre motivasjonen bak det å prestere godt.
– Få tak i din egen glede med å lære noe nytt – i stedet for å tenke på andres forventninger.
– Hvis du feiler – tenk at du har lært noe viktig, noe nytt. Man vokser ikke uten motgang. Man lærer ikke uten å prøve og feile. Tren på å feile, er mitt råd i dag.
– Når det kommer til flinkhet – det er moro å få til ting!! Det vet vi alle. Men gleden kan forsvinne dersom du får til ting fordi du er lydig. Da blir det aldri moro!
– Det er smart å følge med på samfunnets forventninger til deg. Vi lever ikke i et vakuum! Men forsøk å snu tankeprosessen til at det er du som skal bidra i samfunnet – ikke du som skal være lydig med samfunnet. Det er mulig å snu tanker. Selv om det er vanskelig.

Ps. Det er mange krav der ute, og mange kjenner seg igjen i dette. Tør å dele hvordan du har det med venner, og forsøk å vekke frem en større indre trygghet på at du presterer fordi det er gøy å få til ting – ikke for å lystre andres fløyte! ..og ja: det er vanlig å bli sliten av krav. Det er mange krav. For mange. Forsøk å velge bort noen.