Sykdom i produktivitetens tid

Akilles
Når barn er syke over tid treffer det foreldre i akilleshælen, i dagens raske samfunn.
Alt kan gå nogenlunde på skinner, inntil det ikke gjør det lenger.
Midt i sårbarhet, bekymring og uro – kommer fraværet av andres tid og krav man ikke innfrir.

Er du syk med influensa, er det akseptert å hvile seg frisk.
Beskytte andre fra bakterier og virus. Komme tilbake uken etter sterk som vanlig.
Er du syk med sykdom som varer over tid, noe man ikke kan hvile seg frisk fra, er det annerledes.
Da må livet tilpasses. Sykdommen mestres. Støttespillere må inn.
Men er det rom for sykdom i dagens samfunn?

Psykologer med viktig kunnskap
Jeg har i dag vært på et kurs som handler om psykologers viktige inntog i sykehusene.
I de somatiske avdelingene. Ikke psykiatrien.
Psykologene har bidratt med forskning om psykens faktor i somatiske lidelser.
Ikke som en årsak.
Men som en integrert del av det å ha sykdommer i kroppen.

Er du syk – er du ofte usikker. Kanskje redd.
Er du redd over tid, øker sjansen for at sykdommen blir alvorligere.
Er du trygg, får kunnskap, blir støttet og lyttet til, reduseres plagene.
Effekten øker.
Kostnadene synker.

Emosjoner – følelser – er ofte en sterk faktor med sykdom.
Det å bruke tid på følelser når noen har en kronisk sykdom er viktig.
Rett.

Placebo
I dag ble det vist til studier som viste at psykologenes forberedelse før alvorlige operasjoner hadde en betydelig medvirkning til det medisinske utfallet av prosedyren. Kall det placebo – eller kall det en rolig kropp som får kontroll i en sårbar situasjon.

Det ble vist til at samtaler med foreldre til syke barn trengs. Igjen og igjen.
Det ble vist til at barna trenger å få en god tillit til legen, og at de ofte forstatt blir presset i stedet for å bruke tid på å forstå frykten bak undersøkelsene. Mange sykehus jobber godt med de syke barna. De som har dette oppe som et mål ser at barna trenger mye forberedelse, lek og trygghet.

Jeg er glad for psykologer på sykehus.
Både som mamma, psykolog og samfunnsmedlem

I effektivitetens ånd er det jo godt å se at det humane virker.