Stress – Nyttige tips! Test deg selv her:

Stress
Stress-begrepet er komplisert. Det brukes i mange betydninger; både på hendelser eller livssituasjon, «jeg har en stressende jobb» og som beskrivelse av din følelse/reaksjon «jeg er stresset for tiden».

1) Potensielt stressende hendelser; stressorer-
2) Din egen reaksjon på hendelsen som leder til opplevelsen av distress, forhøyet stress-nivå. Aller verst er din uvenn kronisk stress, der hvor hvilen er sjelden og pusten ikke trenger lenger ned enn halsen.

Dine reaksjoner er relatert til de omgivelser du har og har hatt, så som vonde opplevelser eller høye krav i jobb og hjem. Det er ikke kun en årsak til opplevd stress, men mange faktorer.
Her spiller både gener og miljø inn.
Mest av alt er grad av opplevd kontroll, i hvilken grad du føler at du kan påvirke stressorer og opplevd stress av betydning. Jo høyere posisjon du har i din jobb: jo mindre kronisk stress! fordi… du har mer opplevelse av kontroll og påvirking!

Best av alt er at vi alle har potensiale til å lære mer nyttige måter å håndtere stressende hendelser i våre liv.

Ta Stress-testen i kveld og bli hakket klokere!
Det kan hende det er mulig…. 😉
Her gis et lite innblikk i forskning på stress og hvilke faktorer som er av betydning! For eksempel posisjon i samfunnet, kontroll, og grublingens repeterende mønster som din ikke-gode venn!
Ingenting er gøy uten belønning. Belønningen her er at du får feed-back på deg selv umiddelbart etter gjennomføring!
Det tar ca 20 minutter og du bør ikke ha tatt et glass rødvin til middagen! Litt mer en KK-test dette her altså 🙂

Lytt også til et ikke-fordummende radioprogram fra BBC- ALL IN THE MIND: Om Stress
http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/b011zmsk
Stress on All in the Mind

Stress-test
Opprett en bruker-id via denne linken, og ta stress-testen.

stress

Hvorfor? Fordi du også kjenner på mange og høye krav, nedstemthet i perioder, indre uro, søvnvansker, irritasjon og høye skuldre. Eller bare fordi du er nygjerrig på temaet eller deg selv.
Det kan hende at du får med deg noe nyttig om ditt reaksjonsmønster, slik at du vet hva du kan jobbe med for å få mer av det vakre i livet: varme, balanse og harmoni!

Hvis temaet er av betydning også i ditt liv; følg meg og min søken mot å forstå stress bedre her på bloggen!

Ps. jeg tok testen selv og synes det ga mening.