Stimulanter

Jeg snakker ikke om narkotika. Heller ikke koffeinet. Jeg snakker om at vi mennesker trenger ytre stimuli for å vekkes innvendig.

Noen trenger kunst. Noen vet ikke at de trenger kunst.

Noen trenger idrett. Noen vet ikke at de trenger idrett.

Noen trenger naturen. Noen vet ikke at de trenger naturen.

Noen trenger andre menneskers tanker, følelser og fantasi. Noen vet ikke at de trenger andre menneskers tanker, følelser og fantasi.