Ny fagbok i salg

https://www.fagbokforlaget.no/God-mat-for-kropp-og-helse/I9788245023909

Hei igjen.

Jeg har gleden av å bidra med ett kapittel (kap. 7) i denne nye fagboka om kosthold og helse, rettet mot kanskje den mest sårbare gruppen i vårt samfunn, personer med kognitiv funksjonsnedsettelse / utviklingshemming.

Samfunnet Norge bruker mange ressurser, både statlige og kommunale, på å øke befolkningens kompetanse på god folkehelse. Men retter formidlingen til alle grupper? På større befolkningsstudier finner man at personer med utviklingshemming kommer dårlig ut på deltagelse i sunn helseatferd. Når man i tillegg vet at mange av dem har økt risiko for en del sykdommer, blir det ekstra viktig at man legger god innsats til for gode vaner i hverdagen. Denne boka handler primært om kostholdsarbeidet, men også om motivasjonen og psykologien i det å finne gode vaner og betydningen av disse.

God lesing,
Kristina