MOVE

Motivasjon kommer fra ordet movere.
Det betyr bevegelse.

Motivasjon kan skapes i oss av andre.
Skolemotivasjon.
Trenemotivasjon.

Det kreves at noen tror på deg.
Det kreves at du selv tror på deg.
Det kreves at det rører noe i deg.
At du kjenner at du vil fra A til B.

Det er utrolig å se hvor motiverte mennesker faktisk kan bli.
Hvis de virkelig ønsker noe.
Hvor langt de kan gå, hvor mye de kan jobbe og utfordre seg selv,
hvis de vil…

Man kan se på et ansikt om motivasjonen er skapt.
Det synes som en gnist.
Det merkes som en kraft.

Jeg har bitt meg merke i psykologen Greenberg (eller var det en annen?) som sier:
Det fins ingen mening i livet.
Du må skape den.

Er det trist? Nei, jeg synes ikke det.
Det å skape mening i sitt liv er mer motiverende enn å lete etter en mening.
Da kan det bli eksistensielt vanskelig for mange av oss.
Skape mening er vennen til ‘movere’.
Er du ikke enig?