Motivasjon

Kunnskap om motivasjon er spennende.
Viktig!
Gøy!
Utfordrende!

Fordi kunnskap om motivasjon kan få deg til å tenke på hvorfor du gjør som du gjør,
og hva som hindrer deg til å gjøre det du kanskje ønsker.

Motivasjon- å sette i bevegelse
Gutten smiler til deg med blink i øyet, og spør om å finne på noe.
Handlingen er proaktiv, og skaper kontakt. Det ligger en motivasjon bakom handlingen.
Om å bli kjent, om seksualitet, om vennskap.

Mannen tar nytt valg i sitt liv, og sier opp sin jobb for å lete etter ny.
Handlingen er utløst av en motivasjon. En drivkraft.

Studenten legger vekk bøkene til fordel for stranda. Motivasjon om bading og relasjoner kommer høyere opp enn motivasjon til å lære (og .. et veldig forståelig valg). Mens andre klarer å kombinere, strand og læring, om hverandre, gode relasjoner i gode møter, samtidig som man når sine mål.

Prosess som får oss fremover
Vi trenger et visst aktiveringsnivå alle sammen. Men noen fremstår veldig late. Passive.
Hva er grunnen til det?
Andre kjører på i full fart.

I følge motivasjonsteori har vi mennesker et sett med grunnleggende behov:
behov for autonomi og tilhørighet, og for å mestre.
Det å fremme og vekke en egen stemme om et eget ønske, er langt bedre motivasjonsfaktorer – enn ytre motivasjonsmål (at man gjør ting kun for å lystre / tekkes andre).

Motivasjonens styrke
Det er virkelig godt for mennesket når man kjenner et indre driv etter noe,
dersom målet er innenfor en utfordring som er optimal (oppnåelig med arbeid, noe å strekke seg mot).

Skolen jobber daglig med å skape dette indre ønske hos hver elev – et indre ønske om å bli god i fag, for sin egen del. At lekser ikke er et eneste stort slit og mas – men noe man gjør – kun for seg selv.

Idretten likeså – treneres rolle og organsiasjoner like så – handler om å fremme den ekstra indre driven som gjør at idrettsutøverne trives og mestrer, men stadig setter seg nye mål.

Tenk og føl – deretter skap
Hva liker du?
Hva likte du før du ble passiv?
Når kjenner du at du bare får lyst til å gjøre noe?
Bli god på idrett?
Lese en ny bok?
Skape en ny relasjon?
Spise annerledes?

Lykke til – skap noe godt hver dag! For deg selv, og for andre.

Fotnote: kjenner du at motivasjonen er helt død – tam. At du ikke vil noen ting lenger.
Jeg anbefaler deg å søke hjelp på helsestasjonen, hos legen, hos psykologen eller andre. Manglende motivasjon, og et fall i motivasjon, kan handle om depresjon, og andre psykiske lidelser, som det fins god hjelp for med samtaleteknikk. Men det krever jo også en motivasjon, og en tiltro til at det nytter, til at noen kan bidra til å bevege deg igjen – at det kan skje endringer. Håper et lite frø er sådd, om du tilhører denne, og at det ikke virker for uoverkommelig. Lykke til hvis dette gjelder deg, mange har klart å la seg motivere på nytt selv når alt virker mørkt og tungt som blylodd over hodet.