Hysj… Jeg skaper

Det er mange som tror at arbeid i grupper er den beste metoden for effektivitet.
Den undervurderte egentiden ofres.

Hysj, jeg tenker…
Hvor lang tid får folk til å reflektere i grupper. Beslutninger tas raskere. Man tror man har en bedre kontroll når det er flere samlet. Sannheten er at gruppedynamikk og gruppetenkning kan føre til det stikk motsatte.

I det siste har jeg vært opptatt av å redde dagdrømmen, som en viktig psykologisk medisin mot negativt stress og multitasking, der sinnets liv blir kverket. Nå er jeg opptatt av stillheten.

Hysj, jeg skaper
Hvilken bok har blitt skrevet i gruppearbeid?
Hvilket pianostykke? Hvilket foredrag?

De fleste av oss trenger innspill, samarbeid og påfyll fra andre kloke. Jeg vil si alle, faktisk. Helt alene i stillheten over tid skjer det nok et tap av idéer og arbeid. En dynamikk er derfor god.

Også er vi ulike da. På hva som bringer frem esset i oss. Hva som får oss i flyt.

Tenk over det.
På egen hånd.
Bare litt, i hvert fall litt.