Hvorfor ikke være "Tigermamma"?Tigermamma; får du noen assosiasjoner?


Tigeren er det største kattedyret, hun er en formidabel jeger, men lever under harde kår. Mange tigerraser er utryddet, og de som er igjen er fredet. De må jakte, og det er mange farer. Tigermamma passer på kullet sitt på egen hånd, og må lære dem å ta ansvar for seg selv fra tidlig av. Det er «loven om den sterkeste rett», som gjelder. Passer hun for godt på dem, kan det bety døden for dem alle. Hun er nødt til å jakte, og de er nødt til å lære.


Men tigermamma er her ment i overført betydning, som betegnelse på en oppdragerstil for oss på to ben. Det verserer stadig noen betegnelser på foreldrestil mellom kulturer og generasjoner. ‘Tigermamma’ står nok som en motsetning til ‘curling-mamma’, hun har ikke rykte for å skape glasur- og dessertbarn, hun menes å skape strebere som blir sterkest!


Så; hvordan gjør tigermamma dette?  


En av årets mye omtalte og debatterte bøker er «Battle Hymn of the Tiger Mother» av Amy Chua. Amy Chua bor i USA, men har etnisk opprinnelse fra Kina. 
Hun har selv nådd langt, er professor i juss på et av de mest anerkjente universtitetene i USA. Hun verdsettter høye ambisjoner, en akademisk karriere, og å utvikle sine evner og bruke dem.
Hun mener at hun ser et skille mellom oppdragerstilen i «vestlige land» og tradisjonell kinesisk oppdragelsekultur, og mener at vi har noe å lære fra dem. Forfatteren sier at hennes strenghet som mor har gitt barna muligheter til å stole på egne evner, til å søke opp og frem og øke deres prestasjoner. Hun har vært en tigermamma! 


I boken om «Tiger mother» skriver hun om en episode med datterens pianospilling, hvor datteren ikke mestrer stykket. Datteren har lyst til å gi opp, har lyst å gjøre andre ting, taper motivasjonen for å øve til det sitter. Da viser tigermor seg frem, hun sier «nei, dette kan du og skal du klare. Om du så må sitte her hele natten». Dukkehuset ble kastet ut av huset, det ble videre truet med å fratas goder, til og med mat. Beskjeden var at pianostykket skulle sitte, koste hva det koste ville! 


Hva ble resultatet? Datteren klarte det til slutt hun. Hun skal siden ha fått økt motivasjon for  pianospilling. Det beskrives flere lignende episoder, med terping på mattestykker til langt over leggetid, kaste tegninger som ikke er gjort med maksimal innsats, og ja: i dag vet barna å gjøre sine ting ordentlig. 
Det gir jo mening.


Så da er vi ved konklusjonen. Amy Chua har vist å ha rett. La oss kaste ut yndlingsbamsen når barnet ikke klarer å lære seg å lese. En puslete tegning, den krøller vi sammen. Dette handler om å gjøre dem en tjeneste, gjøre dem klar for livet der ute. 
For jeg er enig i at styrke, det er bra! Måloppnåelse er også bra! Å bruke sine evner er flott! Hvorfor ikke tommelen opp? Vi vil jo ikke ha en lat generasjon som ikke har lært å streve for å nå gode resultater. Vi vil ikke ha en gjeng med uføretrygdede sofaslitere, som er gode på WoW og chatter raskere enn lyset, men må leve på lommeboken til mor og far eller staten (vår felles lommebok).


Tommelen ned


… bare en bitteliten ting før vi lærer fra tigeren.


Hvilket miljø tigeren har levd i gjennom tiden har mye å si for hvordan tigermor har blitt nødt til å oppdra sine unger. La oss tenke oss at den istedet gjennom tusener av år hadde fått buffaloer servert, med en liten krokodille attåt, og rådyr til dessert. Det kan hende at tigermamma hadde blitt mykere, fordi at miljøet ikke krevde den harde vei. 


Til sammenligning er det store forskjeller i det politiske system mellom Kina og mange «vestlige land». I et kommunistisk regime med diktatorisk regi på folket er det kanskje nødvendig å ha en hardere stil for å møte samfunnets hardhet, skal du opp og frem må du være et særdeles talent, ellers blir du en del av arbeiderne.  


Tigermamma er autoritær – skaper lydighet og frykt


I psykologifaget har man 4 begreper for forskjellige oppdragerstiler: Autoritær, autoritativ, tillatende og forsømmende.


Den autoritære har stor grad av kontroll kombinert med kulde.
Den autoritative har stor grad av kontroll kombinert med varme.
Den tillatende har lav grad av kontroll kombinert med varme.
Den forsømmende er lav på begge.


I autoritære samfunn er ikke stimulering til egen-tenkning den som verdsettes høyest. Det er ikke sosialt ønskverdig å reise et par år for å oppleve verden, før en velger utdannelse. Det er kanskje ikke religionsfrihet eller ytringsfrihet. Kanskje jobber flere hardere. Men i vårt samfunn, det som vi må ta hensyn til i oppdragelse av våre barn, er den autoritative oppdragerstilen funnet suveren. For intellektuell tenking, nyskapelse av produkter eller kunst, videreutvikling av et bærekraftig og åpent samfunn, er opplevelsen av individenes autonomi og livskvalitet av stor betydning. For å skape de beste muligheter er den autoritative oppdragerstilen også den som gir økt prestasjonsevne. Dette skaper en motivasjon for å prestere som ikke er basert på frykt. Og som kjent; en indre motivasjon tenderer over tid å danke ut en ytre motivasjon. 

Til dere mammaer og pappaer: Gi varme bak kontrollen! Da øker du sjansen for at de unge oppvoksende viser god karakter, jobber med god arbeidsmoral og dyktighet, med godt utviklet autonomi som ratt. Som min rektorpappa sa til meg når jeg for første gang fikk en bemerkning på oppførsel i meldeboka fra ungdomsskolen. Det sto: Kristina arbeider godt men er i overkant selvstendig og lystrer ikke alltid regler og kan snakke litt mye i timen. Da sa rektoren: «Gratulerer Kristina, du er flink men ikke lydig! Jeg er stolt av deg». 
God kveld.