Hverdagslivets sjonglering

Du har sett sirkusartistene?
Tre sprettballer i luften.
Ikke no’ problem!
Fire.
Fem.
Spenningen stiger.
Den sjette kommer til.
Fokuset til artisten er skjerpet.
Svettedråper pipler nedover pannen.
Smilet er borte.
Det er mange baller i luften nå.
Den syvende flyr sammen med de andre seks.
Åtte.
Ni.
Fantastisk.
Der faller den ene i bakken.
Alle forstår.
Det ble mange det der..
Vi klapper.
Bravo høres.

Hvor lyder bravo til en hverdagsyter?
Jobb, småbarn, hus, prosjekter og drømmer.
5 bokstaver gir mye det.

Bravo!

Vi er mange som er nødt til og er gode til å holde mange baller i luften på en gang.
Som for sirkusartisten krever det mer av oss
når det er mye der oppe i luften.
Da er det viktig med tilhørere som ser innsatsen din.
Applausen motiverer til videre innsats.

Igjen: Bravo.
og god 1.mai!