Gruppen: Vil du knekke en annen?

Det lå ikke en bursdagsinvitasjon i postkassen i dag heller. Hun lurte på når den ville komme. De andre hadde snakket høyt om selskapet. Hun gledet seg.

Mobbing
Forskning på ‘mobbing’ har ikke klart å finne ut hvorfor noen blir mobbet og andre ikke. Det er ingen enkle åpenbare fellestrekk mellom mobbeofre. Det er ofte ikke det å skille seg ut med utseende. Det er ofte ikke det å være funksjonshemmet. Det kan være noe med selvhevdelsen og sårbarheten, men mest av alt er det tilfeldigheter. De havnet i feil bås fra starten av, og gruppen lot det skje og gikk videre uten den ene.

Men de har der i mot funnet flere fellestrekk ved de som mobber. Spesielt hovedmobberen.
Der kan det i større grad være barn og unge som strever, har aggresjonsvansker og behov for å hevde seg. En del kommer fra hjem hvor de selv opplever mobbing, og en kan snakke om lært atferd- hos noen. Og som i alle grupper eksisterer det et gruppepress om å være enige. Og slik kan en hel gruppe snu ryggen til et enkeltindivid. Hvis hovedmobberen er noen de ønsker å identifisere seg med, vel og merke. Hvis hun er kul nok.

Ved å tråkke litt på deg vokser jeg
Som jeg har skrevet om selvtillit og misunnelse tidligere; det kan «hjelpe» å rakke litt ned på andre for å heve seg selv i egne øyne, og kanskje andres. Det er ikke en heldig løsning. Jeg vet om bedre, for å si det enkelt. Men det skjer.

Mobbing, hva er det da?
Det er en opplevelse av å bli krenket, ydmyket, utestengt. Det kan skje ved psykisk og/eller fysisk trakkasering.

«They ignored me» sa Allison i filmen Breakfast Club (1985)
Allison strevde med selvbilde, dekket seg til og var sårbar.
Hva har skjedd med deg a’??? spurte de kule.
My parents ignored me..
Jeg tenkte: Var det alt? Hah…???
På tide å trekke tilbake det «Hah’et» nå dere!

Ignoransens smerte
Rollo May, en av de mest kjente eksistensial-psykologene i vår tid, mente at det motsatte av kjærlighet ikke er hat, men apati og ignoranse. Han tenkte at det mest grunnleggende for mennesket er å bli sett. Det handler om mer enn et synsinntrykk av et objekt. Det handler om å bli kontaktet, å bli snakket til med sitt navn. At noen lurer på hva du mener, hvordan du har det, og hva du ønsker.
Det aller verste, skriver han, er å bli oversett.
Den største makten ligger i det.
Det er nesten lettere å bli hatet eller slått, for da eksisterer man hvertfall.
Det aller verste er den totale ensomheten om at du som individ ikke tas med- ikke finnes, for mamma og pappa, for skolekamerater eller kolleger. Du er som borte. Borte vekk.

Tilbake til bursdagsselskapet..
Postkassen var fortsatt tom. Bunnen nærmest lyste mot henne av hån.
Hun hadde vel hatt en magefølelse på at dette skjedde henne igjen, og nå ga det hele mening. Hun var den eneste som ikke ble invitert.
Igjen.
Hun trodde ikke det var spesielt vondt ment lenger. Nå eksisterte hun bare ikke lenger, for dem.

Vel… vi kan kanskje alle ransake vår fortid å finne episoder der vi ikke har handlet til det beste for andre. Kanskje utestengt. Kanskje bare ikke sett personen. Fester man inviterte noen nøye utvalgte- av de populære. Ingen skam i å ikke inkludere alle, venner må man få lov til å ha. Men… som foreldre kan vi ikke godta at alle blir bedt utenom 1 eller 2. Vi må hjelpe de små til å se det. Ikke sant?

Mobbing er ut! Vi vet mer nå om hvordan det kan knekke et menneske, bit for bit, til det er smuler igjen.
Vi er så avhengige av hverandre vi mennesker. Vi er ulike med hensyn til vårt sosiale behov, vår sosiale kapasitet og hvor mye vi tør å ta kontakt. Det vi imidlertid alle trenger er en følelse av tilhørighet, og at vi ikke ignoreres av de nærmeste!

3 kommentarer til “Gruppen: Vil du knekke en annen?”

 1. >Dette var et godt tema. Og et sårt et, for alle som har blitt mobbet i barndommen. Det gjelder også meg.

  Gjennom årene har jeg fulgt med på avisartikler og forskningen om mobbing. Og jeg føler litt på raseriet inni meg når det overfokuseres på barnet selv.

  Da kan jeg for eksempel tenke på andre situasjoner. Når en forelder slipper babyen i bakken, ville de da forske på hvilke trekk det var med babyen som fikk forelderen til å gjøre det?

  I mobbing er overgriperne riktignok ofte barn selv. De er også uskyldige på den måten at de ikke forstår verden så godt. Og de kan ikke sette ord på alt.

  Så da tenker jeg at det hadde vært fint om forskningen etter hvert også kunne vært rettet inn mot oss voksne. At vi kunne granske oss selv. Sette ned en slags etterforskningskommisjon som skal se på hvorfor vi lar problemet bare fortsette og fortsette.

  Jeg tenker at det først og fremst er vi som kan gjøre noe med det. Det er vi som har ressursene, mens barn ikke har det.

  Breakfast Club husker jeg som en veldig fin film hvor tenåringer som alle skilte seg litt ut, men på forskjellige måter, fant støtte i hverandre. Vi trenger flere sånne filmer.

  Men dette var litt større barn. På barneskole-nivå er de mobbete barna ofte helt, helt alene i verden. Kanskje tror de at de selv er skyld i mobbingen? Det er ikke alltid så lett å åpne seg, eller å resonnere i den alderen om hvorfor ting skjer.

  Som du sier, foreldre må gripe inn. Og lærere. Alle voksne, mener jeg, som kommer i kontakt med barna.

  Takk Kristina for at du tar opp dette viktige temaet!

Det er stengt for kommentarer.