Fastpsykologen

Psykoanalytikeren, en utdøende rase?
Han sitter der med kontoret innredet som en stue.
Fagbøkene er som en heldekkende tapet, der de dekker veggene fra topp til tå.
Tempoet er rolig. Nesten som å reise tilbake i tid.
Han sitter rolig. Ingen hast. Det får komme det som kommer. Når det kommer.

Det er alt annet enn kosestund, imidlertid.
Kaffen serveres ikke. Dette er ikke et møterom eller kafébesøk.
Det er terapi. Metode som sitter i helheten.
Ingen krumspring.
Dybden har plass, ja- fokus.

Psykologene forandrer form
I tråd med fremvekst av nye psykologiske metoder ved behandling av psykiske lidelser,
i tråd med fremvekst av kortvarige behandlingsforløp,
psykologisk undervisning om følelseslivet,
struktur og hjemmeoppgaver,
så kan man lure på om psykoanalytikere som ham fortsatt eksisterer i neste generasjon?

Dersom det fins mer kortvarige metoder, så kan det fremstå mer kostnadseffektivt.
Imidlertid er ikke forskningen entydig på akkurat det område,
for enkelte er visst metoden å anbefale.
Med tanke på tilbakefallsforebygging og stabil effekt. Over tid.

Men psykoanalytisk/psykodynamisk metode kan vel ikke sies å være i vinden akkurat,
selvom de fleste psykologer som selv ønsker egenterapi ønsker denne formen,
er det ikke det de fleste ønsker å praktisere.

Det er heller ikke det helsevesenet prioriterer.

Jeg synes jeg ser for meg to kandidater til en jobb.
En med den store teoretiske bagasje, den rolige formen og den langvarige tenkningen, som tenker at endring krever tid.
Satt opp mot en som ønsker endring fra første time, er pågående, og deler av all kunnskap den besitter som en ivrig lærer med krittet i hånden.
Hvem blir ansatt?

Fastpsykologene og fastlegene
Fastlegene er blitt en fungerende del av norsk helsevesen.
Det kan hende fastlegene vil si det på en annen måte, men jeg tror brukererfaringene så langt er positive.
Det er godt å ha en lege å forholde seg til, at det er lett å bytte lege online, og at fastlegen henviser til spesialister når de ser behov for det. En personlig allmennlege.

Så er jo kritikken der. Som alltid i helsevesenet.
Pasientene merker at fastlegene har 1300 på listene.
De sitter på kanten av stolen når det er deres tur.
Tempoet stresser også pasienten.

Og det er også en del realisme i tempoet.
Det er ikke tid for den åpne samtalen.
Og mange leger er gode til å lukke samtalene, slik at de raskt kommer til grunnen til møtet.
De inviterer ikke til mer enn de kan romme, for å si det sånn.

Høyres Erna Solberg, Norges kommende statsminister (nei, ikke kom til meg for spåing i fremtiden, jeg bare tror),
har kommet med forslag om at fastpsykologen kan bli neste helsereform.

Mange psykologer er positive til idéen.
Og akkurat som i fastlegetilbudet, vil fastpsykologen ha mulighet for å behandle både lokalt og henvise videre ved behov for behandling i spesialisttjenesten.
Fastpsykologen kan gjøre at folk kommer langt tidligere til samtale om stress, angst, uro, depresjon, psykose. Antakelig vil færre bli henvist til det offentlige psykiske helsevern, da mye av behandling kan gjøres i primærhelsetjenesten dersom folk bare kommer tidlig nok. Fastpsykologen kan bistå fastlegen i tett samarbeid, der tverrfaglighet etterlyses.

Reformen kan bli bra.

Psykologen i fremtiden
Jeg tror fremtiden vil se annerledes ut enn den er p.t., på psykisk helse-fronten.
Mye er positivt i det.
Men spørsmålet er hvor det blir av de som kan, og vil, drive lengrevarig psykodynamisk terapi.
Man må føle at det er plass til en i et arbeidsliv, og er det ikke det, tilpasser man seg.

Så som i populærmusikken. I 2012 er det visst oftere tempo fra første vers, sammenlignet med musikk fra 2000.
Folk har kanskje ikke tid til å vente på at det hele bygger seg opp. Det får være kraft fra første tone, ellers bytter man låt.

Jeg tror jo at vi mister noe, dersom psykologisk behandling blir strømlinjeformet i den kortvarige metoden.
Og at vi mister noe dersom den psykoanalytiske/psykodynamiske metode forsvinner fra tilbudet.
Endring har vist seg å kunne skje raskt. Men det er nok en annen form for endring enn ved den lengrevarige terapiform.

Metoden besitter en ro mange trenger for å kjenne etter.
Fokus på det ubevisste.
De tidlige relasjoner.
En relasjon som er viktig, over tid.
En tålmodig klok, med deltagende aktiv lytting, kloke tilbakemeldinger, og tid for å tenke.

Og det er vel et paradoks at mens samfunnet higer etter mindfulness og meditasjon,
selvhjelpsbøker om stressreduksjon;
altså en indre ro i et hektisk samfunn,
trekkes psykologene i en annen retning, og løper hurtig i gangene for å rekke arbeidsoppgavene som sosionom, datamaskinvenn,
møteformann og telefonist.

Når det er sagt har jeg, som en psykolog anno 2012, sansen for de «nye» metoder. Jeg er jo et barn av nåtiden.
Jeg liker å dele, prate og formidle. Jeg liker å se effekt. Jeg liker at faget er i utvikling. At det er engasjement rundt forskning, og nye metoder som vokser frem. Jeg liker det.

Førstelinje-psykologen med helhetsbildet
Og fastpsykologene vil være ennå et nytt skritt i en eller annen retning.
Fastpsykologen vil ha mange pasienter innom kontorene daglig. Ikke 3-4.
De vil gi et annet type tilbud enn det vi nå har i helsevesenet.
De vil kunne følge pasientene over mange år, men ikke med 45 minutters timer og ukentlige avtaler.
Rammene blir naturligvis viktige å drøfte ved igangsetting av en slik reform, og det vil nok gjøres av mange andre enn meg.

Personlig synes jeg at Høyre kommer med en interessant idé her,
i tråd med forskning om behov for å gi folk mer kunnskap om deres psykiske helse,
i tråd med forskning om at tidlig intervensjon er viktig,
og i tråd med at forekomsten av psykiske lidelser og vansker i arbeidslivet kan se ut til å øke.
Et viktig tillegg til det eksisterende helsetilbudet.
Og det kan være kostnadsbesparende, helt sikkert.

Så ja takk; alt sammen?

6 kommentarer til “Fastpsykologen”

 1. Når det kommer til en eventuell ordning med fastpsykolog stiller jeg meg kritisk til en slik ordning. Det vil bidra til at mennesker som ikke nødvendigvis trenger det, likevel legger beslag på ressursen (hvorfor ikke vil mange tenke når det likevel er en del av tilbudet). Man kan gjerne ha lavterskel-tilbud. Jeg mener at kommunene her burde satse på psykiatriske sykepleiere som et supplement til fastlegen.

  Det er godt å ikke måtte ha enda en ekstra behandler å forholde seg til. Fastlegen har man gjerne kontakt med over flere år for somatiske tilstander. Da utvikler det seg en trygg relasjon. Da er det lettere å kunne komme og være åpen når det er noe psykisk. Min fastlege har hjulpet meg godt når det har vært ting som ikke har trengt henvisning, og samtidig vært bevisst når det har vært hensiktsmessig (og over hennes nivå)å henvise videre til DPS. I en ordning med fastpsykolog vil det naturlig nok være færre å velge mellom enn det er med fastleger. Noen psykologer føler man man kan være åpen overfor men med andre kan det være fullstendig krasj. Om det da er krasj med fastpsykologen skal man da ha en fastlege i hjemkommunen og en fastpsykolog som holder til langt oppe i gokk? Spørsmålet om fastpsykologer kan stimulere konstruktive refleksjoner, men jeg tror ikke en slik ordning vil være gunstig.

 2. Hei!

  Takk for at du deler viktige og interessante refleksjoner med «oss dødelige» her på bloggen din! Viktige momenter du trekker frem her. Det er selvfølgelig bra at man de siste tiårene har fått korttids-terapiformer som kan fungere ved lettere psykiske lidelser uten komorbide tilstander (og ha helseøkonomisk gevinst, samt raskere bedring). Likevel er det mange (meg selv inkludert) som trenger et terapiforløp som går over noe lengre tid. Korttidsterapi er da i beste fall «brannslokking». Når noen responderer dårlig på korttids-terapi blir det fort til en følelse av håpløshet. For en del mennesker er det nødvendig med en terapi som går noe mer under huden. Selv har jeg vært heldig som ikke har blitt hevet på en form for korttidsterapi. Har hatt god hjelp av psykodynamisk terapi (i tillegg brukte terapeuten elementer fra løsningsfokusert terapi) og får nå skjematerapi.

  Helsevesenet glemmer ofte at folk er forskjellig. Helseøkonomi bidrar til at det alltid er den billigste behandlingen som skal funke for alle (satt litt på spissen). Det fremstilles ofte overfor befolkningen som at kognitiv terapi og «lykkepiller» er det eneste som virker og kan brukes for å behandle en depresjon. Hvordan oppleves det da for en person når ingen av dem virker? Selvfølgelig skal man vurdere ting helseøkonomisk, men i mange tilfeller vil en mer omfattende form for behandling til syvende og sist være mer helseøkonomisk (istedenfor en evig «brannslokking»). Et anet moment er innleggelser i psykiatrien. Her blir man fortalt (satt litt på spissen) at alle vil være hjemme og ingen vil innlegges selv om en kjapp innleggelse (for å kunne fungere hjemme) i mange tilfeller kunne skapt en større helsemessig gevinst og raskere bedring og økt funksjonsevne.

 3. Interessant å lese disse tankene. For mitt eget vedkommende, som en av dem som har besøkt en psykolog, har tid vært essensielt. Men jeg har også hatt mer å hente i en gruppe enn på tomannshånd.

  Om noen i Bergensområdet sliter med å finne mening i tilværelsen på grunn av angst, kan dette være et springbrett:

  http://www.dagbehandlingsnettverk.no/bergenhus/home.htm

  Jeg kjente meg igjen i dette med at musikk må fenge med en gang. Når jeg legger ut en link under min egen blogg, noe jeg gjør hver gang jeg skriver noe, velger jeg i blant bort det som har for lang innledning. Om det ikke er veldig viktig for meg å bruke akkurat det klippet. Men som ved så mye annet i livet handler det om ballanse.:)

  Bjørn

  1. Ja, og for eksempel god skriving handler jo ofte om å komme raskt til poenget.
   Ikke det omstendelige språk. Og musikk, jeg vet ikke, det må jo vekke noe hos lytteren. Med en gang.
   Men med terapi…., her er det forskjellige metoder som gir forskjellig effekt.
   Noen blir utålmodige og vil ha råd umiddelbart, og trenger en mer aktiv terapeut.
   Andre trenger pausene, tiden og roen.
   Det er viktig at det er ulike tilbud der ute,
   som alle er evidensbasert (den debatten kan jeg utdype en annen anledning).
   kristina

 4. Her får du sagt mye Kristina, på få linjer. Ikke minst om kvalitetene ved fortidens idealer og nåtidens – og paradokset med tilstedeværelse og mindfulness i en tid der ting skal gå så fort at sinnet/bevisstheten ikke henger med! Kanskje tekstene dine kan bli rådgivende for politikerne etter hvert!

Det er stengt for kommentarer.