De som overrasker oss

Skal du se én eneste film i januar, så har jeg et tips.
Det er norsk regissør! det er en fotnote, men en fin en sådan.

Du skal se et fantastisk portrett av en person som var unik
Annerledes.
En person som har levd.
En som har betydd mye.
En som led i stillhet.
En som kunne trengt hjelp og støtte til å kommunisere, da han var liten.
Til å bli forstått for sine unike talenter og store begrensninger.
En film som viser at tiden går i rett retning når det gjelder å forstå barn med andre begavelser enn det sosiale.
Det handler også om den store krigen som ikke er så lenge siden, om hat og makt.
Om kjærlighet.
Og om å kjempe på den rette siden.

Det handler om tillit! Herlig tillit!
Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine

Filmens navn?
The imitation game,
basert på sann historie.

Stikkord:
mellommenneskelig kommunikasjon, elektronisk kommunikasjon, forskning, kjærlighet, asperger syndrom, kode språk, puslespill, kjærlighet, fordommer, kunnskapsløshet, innsats, hat, frykt, sorg