beundring

De beste blant oss

Vi heier frem våre idoler. De har mange navn. Han kan hete Ronaldo, Gandhi eller Obama. Hun kan hete Sagen, Aung San Suu Kyi eller Hilary Clinton. De er alle forbilder for mange mennesker. De er bærere av talenter som mange får se. I sitt felt. Sport, fredsforskning eller politikk.

Bildet jeg ikke glemmer er når Obama mottar fredsprisen. Oslo lyser opp i det ellers mørke vinterværet. Nordmennene tror på ham, håper han vil gjøre det som var hans slagord for sitt land: CHANGE!

beundring

Det er bare det at mennesker er mennesker
Vi har mye å lære av hverandre, og mange har absolutt ekstra klokskap i bagasjen.
De har x-faktoren som en ledertype bør ha. Karisma, ro, klokskap, beslutningsevne, beslutningsvilje, relasjonell kompetanse, med mere.

Det finnes svært mange forbilder som beundres for sine kvaliteter. Alle kan finne noen å se opp til. Det er jo det fine.
8-åringen bryr seg ikke om de politiske ledere, heller er det popidolet eller fotballstjernen som lader drømmene!

Idoler motiverer oss! Vi vil dyrke frem noen, for så å føle oss i sikre hender, del av noe større.
Det er bra med håp! Og beundring! Og tro!

Det er bare det at det alltid kommer for en dag at tross sine styrker har de også svakheter.
Ingen når opp til det opphøyde.
For Obama han har mange roller å fylle, og følger vel ikke helt sosialdemokratene i Norge sine visjoner.
Og Bill Clinton forlot storpolitikken litt med halen mellom bena, ettersom ja.. det var noe med den der halen som skapte blest.

Mennesket som Gud
De som virkelig forsøker hardt å skape guder ut av mennesker er i diktatur-regime. Se på Nord-Korea, så hardt de prøver å gi et menneske eller en familie hellig status. Der skal folk tilbe lederen, det skal være statuer i gull og protester skal gjemmes under teppet om det så må tys til massedrap. Når mennesker blir guder, da er det fare på ferde!

Vi har godt å se at selv de beste blant oss er menneskelige, og kan gå på en smell.
Jeg husker tidligere statsminister Bondevik ble nødt til å ha en pause, en sykemelding, grunnet depresjon. Noen britiske aviser nærmest hånte tilfellet. Her skapte det imidlertid en større åpenhet for at psyken ikke er laget av stål. Vi er ikke roboter.

De beste blant oss har et rikt følelsesliv, og er ydmyke over menneskesinnets natur.

God lørdag!