Kategoriarkiv: psykologhjelp

TV2 med slett arbeid… «kun» 17 psykologer

Slett tilbud i psykisk helsevern
21 Nyhetene kom med et viktig tema igår.
Hovedinnslag at mange tusen mennesker venter på psykologhjelp.
Barn og unge, voksne og gamle.

Viktig tema.
At mange strever.
At det er for få psykologstillinger.
Bakvendt at mange døgnplasser legges ned.
Begrensninger ved et poliklinisk tilbud.

Men der stopper min heing!
Innslaget bar preg av at pasienter venter og venter.
Tar livet sitt i køen.
Venter og venter.
Og får så lite når de er kommet i mål.

Realismens kår: hard jobbing
Det er en jobb å gjøre å heve frem realismens kår i psykologbehandling.
Det er ingen kur som tilbys.
Det er hard jobbing, i og mellom timene.
Motivasjonen må være tilstede.
Og ikke alle nyttegjør seg av samtalebehandling.

Det tilbys ikke langtidsbehandling.
Det er kortvarige behandlingstilbud,
og det må de i køen få vite om.

Pasientrettighetene
Det er heller ikke lenger en kø.
De har fått vurdert når de skal få hjelp.
Og ved fristbrudd kan de gå andre steder, uten økonomisk tap.

Pasientrettighetene står sterkere enn noen gang innen det psykiske helsevern.
Tilbudet kan diskuteres.
Men når hovedpersonen som blir intervjuet på Nyhetene er en ung mann som klager på
at han har fått 17 forskjellige psykologer på det året han har mottatt hjelp.
Vel, da tenker jeg, hvorfor ikke snu det rundt?
17 psykologer har forsøkt å hjelpe ham?
Det er ikke rent lite?
Og det passer ikke helt med fokuset i reportasjen, som handler om det lille tilbud.

Dersom 17 psykologer har vært innom uten å gi effekt,
kan det hende at han ønsker noe annet enn psykologhjelp?
Døgninnleggelse sa han.
Hvilke forventninger har han så til døgninnleggelse.

Psykolog for alle
Det er viktig med realitetsorientering på hva psykologhjelp faktisk handler om.
Hva det offentlige kan tilby. Og når man heller bør ty til de generelle råd,
som god sosialisering, prate med venner, bevege kroppen, øve hjernen og tåle at nedstemtheten er dominant i perioder.

Jeg vil si så mye som at det for sjelden brukes helsesøstre på skolen, helsestasjonen, samtaler med den gode nabo,
høre med foreldre, trene på å stå opp selv når mørket tynger sinnet. Psykologtimer er et av flere aspekter, de terapeutiske metoder som har vist seg å ha effekt, dersom alliansen er på plass og motivasjonen likeså.

Negativt fokus – igjen
Der hvor jeg jobber synes jeg alle selvmordstanker tas på høyeste alvor.
Ved dype depresjoner, psykoselidelser, eller lammende angst, gis det tilbud om hjelp med kort frist.
Barn og unge får aldri lenger frist enn 3 måneder, dersom de vurderes å ha rett til helsehjelp.
Det tilbys en rekke behandlingsformer, men det er ofte korte løp.
Alternativet måtte være mange flere psykologstillinger i det psykiske helsevern.
Noe som koster penger.

Men at det er så ille at en ung mann med depressive tanker ikke blir innlagt til en sykehustilværelse, og kun får 17 psykologer, .. det var vel litt slett arbeid å ikke også heve frem at her har tydeligvis mange fagfolk engasjert seg og vurdert hva god helsehjelp her er. De 17 har vurdert det annerledes enn den unge mann. Og slike vurderinger er en del av jobben vår.
Blant annet kan en vurdering være at ved lette til moderate depresjoner vil en jobb gi ham en raskere tilfriskning enn en sykehusinnleggelse, basert på forskning.

Noen ganger er jeg glad i media. Andre ganger tenker jeg: hvor blir nyansene av?

Det må ofte sies det som er helt grunnleggende, for å unngå misforståelser.
Ja det er viktig at psykisk syke skal få et tilbud,
medisinsk og psykologisk. Det er alle enige om.
Ja, svært mange får hjelp og opplever nytte.
Ja, det burde være flere psykologstillinger hvis økonomien hadde tillatt det,
for å kunne jobbe lenger med noen. Men inntil videre er realiteten som den er.