Arbeidsglede

Motivasjon- moderat stress
Arbeidsglede kommer når utfordringene er mange, og innenfor det stimulerende område. Arbeidsglede kommer når det er få negative stressorer. Arbeidsglede kommer, kan en si, når det er moderat mengde opplevd stress. Altså når man føler en drivkraft for å nå sine mål, og er «skrudd på». Dersom det er lite opplevd stress, altså bedagelig lavt tempo med usikre mål og lite driv, kan motivasjonen synke.

Motivasjon er nødvendig for å føle tilfredsstillelse i arbeidet. Eller forholdet, hobbyen, treningen…

Betydningen av godt definerte mål
Det å kjenne på høy grad av arbeidsglede/indre motivasjon innebærer å vite hvilke mål man har for dagen, og opplever å ha ressursene til å nå dem, eller nærme seg det.

Det kan være utfordrende og givende å jobbe på lager, i butikk, som ambulansesjåfør, lege, politi eller lærer. Alle yrker har potensialet til å stimulere arbeidstakere, men ikke alle arbeidsplasser gjør det.

Dersom målene er uklare, blir man gjerne usikker på om man også har ressursene som kreves. Da kommer vår kjente, men ikke kjære, negativ-stress venn på visitt. Dersom målene er klare, men ikke realistiske og ikke presise, så kommer også negativt stress. Dersom målene er så langsiktige at det svinner hen, er det viktig å dele opp i delmål, mer kortsiktige mål. Noen gulrøtter for å nå målene er også viktig.

Der er ikke det offentlige så gode, i hvert fall ikke på folkemunne. Når en sak i NAV, helsevesenet eller etater er ferdig, ligger en ny på bordet. Ingen kork sprettes…

Team
Det er også en fordel å være en del av et team. Team betyr ikke en gruppe med mennesker med samme jobb. Det betyr ikke å ha felles møter.
Nei, team er team når gruppen har felles mål og ulike oppgaver som alle må til for å nå målet. Det kan være skikkelg stimulerende, med ekte team. Det innebærer tillit til de andre, og tydelig kommunikasjon om fordeling av arbeidsoppgaver. Og SMARTE mål. I min jobb, gode mål for behandlingen. Ikke diffuse, som å gjøre pasienten frisk- nei, presise og laget i fellesskap med den som søker hjelp. Kunne gå tilbake på jobb uten å oppleve skadelig stress, derfor jobbe med sårbare punkter for negativt stress, så som perfeksjonisme, mobbing, mer tilpassede oppgaver til ressursene, øvelser, med mere.

Arbeidsglede handler om å vite hva man skal gjøre, hvorfor man skal gjøre det, og kjenne enighet om at det er nyttig å gjøre det slik. Presise mål som man har vært med på å definere selv, i overensstemmelse med arbeidsgiver.

God arbeidsglede!

5 kommentarer til “Arbeidsglede”

 1. Dette reiser mange spørsmål, for annen forskning har klart demonstrert at sosial tilknytning, støtte og tilhørighet spiller en viktig rolle for vår helse, hvordan vi responderer på stress, hvor lenge vi lever, hvor robuste våre immunsystemer er, og hvor effektivt vi kan bekjempe ulike sykdommer. Sosial tilknytning og felleskap er godt for både helse og samfunn.

 2. Og det motsatte av arbeidsglede innebærer at alle de faktorene for trivsel ikke er tilstede.Det vil si man vet ikke hvem mån egentlig jobber for og heller ikke hvorfor mån gjør det man gjør. Hurtige omstillinger nye eiere gjør arbeidssituasjonen uoversiktlig og man føler utrygghet i sin egen jobb.
  Dette ér realiteter som den nye kapitalismen idag bærer preg av.

  Våre foreldre og besteforeldre hadde det nok lettere der.

 3. Jeg likte bloggen din i dag. Den fikk meg til å sette ord på noen egne tanker i min egen blogg.

  «Når en sak i NAV, helsevesenet eller etater er ferdig, ligger en ny på bordet. Ingen kork sprettes… »

  Kanskje det hadde vært en ide for mange av oss å bli flinkere til å verdsette en jobb som er gjort, gi den en avslutning. Gjerne en feiring. Noe som er synlig.

  Når en arbeider som kunstner medfører ikke avslutningen av et arbeid en synlig markering før arbeidet eventuelt stilles ut. Og det kan i blant være snakk om måneder senere. Da har en gjerne på mange felt gått videre, og lagt mange av de følelser og problemstillinger en arbeidet med bak seg.

  For meg medfører selve ferdiggstillelsen av for eksmpel et maleri, noe som minner mer om sorg enn lykke. Å bli ferdig med et bilde er en overgang jeg er alene om, og som foregår i stillhet.

  Ha en fin dag.

  Bjørn

Det er stengt for kommentarer.